Kontakt

sverigekarta.net hemsidan uppgraderas ständigt och förändras för att ge dig så mycket information som möjligt, så din hjälp och dina åsikter är av stor betydelse. Vi uppskattar din e-post och vi kommer definitivt att försöka svara på var och en av dem.

Dessutom, om du upptäcker några felaktigheter och oegentligheter på kartan, vänligen rapportera det till ditt Google-Support Leverantör.

Om du har några frågor, förslag eller kommentarer, tveka inte att kontakta oss.