Karta över Irland

Karta över Irland

Irland, formellt Republiken Irland, är ett land i nordvästra Europa som ligger på ön Irland. Landet delar sin enda gräns med Nordirland, som tillhör Storbritannien. Gränsen går längst den nordöstra sidan av ön. Irland omges därutöver av Atlanten, med Keltiska sjön i söder, Sankt Georgskanalen i sydost och Irländska sjön i öster. Den största staden i Irland är huvudstaden Dublin, där tillsammans med närliggande områden är var 40 % av befolkningen är bosatta.