Karta över Lettland

Karta över Lettland

Lettland, formellt Republiken Lettland, är ett land belägen i Baltikum i norra Europa. Landet är en av tre Baltiska stater i norra Europa. Landet gränsar i väst till Östersjön, i norr till Estland, i öster till Ryssland och i söder till Litauen och Belarus. Lettland täcker en yta på 64 589 km² och har en population på omkring 1,9 miljoner invånare. Riga är Lettlands huvudstad såväl som den största staden i landet.