Karta över Kazakstan

Kazakstan är ett land som mestadels ligger i Centralasien, men som även innefattar en mindre del som tillhör östra Europa. Det gränsar till Turkmenistan, Uzbekistan och Kirgizistan i syd, Kina i öst och Ryssland i norr. Kazakstan sträcker sig över en yta på 2 724 900 km² och är världens största inlandsstat. Huvudstaden i landet är Nur-Sultan, tidigare känd som Astana, och den största staden är Almaty.