Karta över Kosova

Kosova, formellt Republiken Kosova, är ett land beläget på mitten av Balkan i sydöstra Europa. Kosovas självständighet från Serbien är omtvistad men landet är erkänt av 98 av FN:s medlemsstater. Kosova har en yta på 10 887 km² och gränsar i norr och öst till Serbien, i söder till Nordmakedonien, i väst och sydväst till Albanien och i nordväst till Montenegro. Populationen i landet är ca 1,8 miljoner invånare.