Karta över Norge

Norge, formellt Konungariket Norge, är en konstitutionell monarki i Nordeuropa vars fastland utgör den västra och mest nordliga delen av Skandinavien. I öst delar Norge en lång gräns med Sverige, och i norr gränsar landet mot Finland och Ryssland. Utöver det norska fastlandet består kungadömet även av de självstyrda närliggande öarna Svalbard, Björnön och Jan Mayen. Bouvetön, Peter I:s ö och Dronning Maud Land är underordnade Norge men räknas inte som en del av kungadömet.